Poslat na e-mail

Poslat na e-mail

Na zadaný email přijemce bude odeslán odkaz na tento produkt. Pokud máte dotaz k produktu, využijte helpdesk nebo navštivte sekci Kontakt.

Email příjemce:* 
Váš e-mail: 
Vaše jméno: 
Vzkaz: 


* Vaše jméno a email se zobrazí v odeslané zprávě společně s odkazem.

Čisticí prostředek na bázi směsi rozpouštědel zajišťující široký rozsah účinnosti pro rychlé odmaštění a čištění elektronických součástek a elektrických kontaktů.
 
Před použitím je vhodné odstranit oxidy přípravkem KONTAKT 60. Konečnou konzervaci docílíme dlouhotrvající ochrany díky produktu KONTAKT 61.
 
Specifikace:
 • Rozpouští a čistí nejčastěji používané materiály od tuků a maziv.
 • Znečištění, pryskyřice a další zbytky lze snadno odstranit.

Údaje o nebezpečnosti:

 • H222 Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Balíček obsahuje jeden KONTAKT WL čistící prostředek na bázi směsi rozpouštědel.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: 
Odesláním formuláře uděluji provozovateli webových stránek dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsem ve formuláři uvedl. Tyto údaje mohou být použity výhradně pro komunikaci k tématu této zprávy a mohou být uchovány po dobu komunikace.

Mohlo by Vás také zajímat

KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů - 200 ml

KONTAKT 60 čistící prostředek na rozpuštění oxidů - 200 ml
Kontaktní čisticí prostředek na rozpuštění oxidů, vysoce doporučený k regeneraci zkorodovaných, silně
 
Skladem 14
229 s DPH 189 bez DPH

KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek - 200 ml

KONTAKT 61 čistící, mazací a antikorozní prostředek - 200 ml
Speciální čisticí, mazací a antikorozní prostředek určený pro kontakty a elektromechanické pohyblivé části.
 
Skladem 8
279 s DPH 231 bez DPH

KONTAKT PR čistící sprej na potenciometry - 60 ml

KONTAKT PR čistící sprej na potenciometry - 60 ml
Přípravek pro čištění, konzervaci a údržbu potenciometrů.
 
Skladem 18
75 s DPH 62 bez DPH

Antistatický ESD kartáček - 10 x 35 x 17 mm

Antistatický ESD kartáček - 10 x 35 x 17 mm
ESD antistatický kartáček se štětinami z nylonu. Spolehlivý nástroj pro odstranění nečistot bez rizika
 
Skladem 17
49 s DPH 41 bez DPH

Antistatické pinzety - 7 kusů, černé

Antistatické pinzety - 7 kusů, černé
Tepelně odolné, antikorozní pinzety, které jsou vyrobené z plastu, zabraňují přenosu statické energie.
Heureka
 
Skladem 66
80 s DPH 66 bez DPH

Hlídat dostupnost

Inspirace na instagramu